Atmintis liudija: Gedulo ir vilties dienos minėjimas Lentvaryje

MINĖJIMAI

6/17/2024

Prieš 83 metus į Lietuvos valstybės istoriją buvo įrašyta prievartos ir tragedijos kupina diena. Tą dieną siaubą keliančiuose vagonuose buvo sprendžiami to meto Lietuvos politikų ir visuomenės veikėjų likimai. Šie žiaurūs įvykiai paveikė beveik 300 000 lietuvių gyvenimus.

Birželio 14 d. Lentvario kultūros centras kvietė miesto gyventojus ir svečius į Gedulo ir vilties dienos minėjimą, kuris kaip ir kiekvienais metai vyko prie Lentvario geležinkelio stoties bėgių. Minėjime skambėjo prasmės ir patriotiškumo kupinos Lentvario choro „Viltis“ (vad. J. Barkovskij) atliekamos dainos. Gyventojai buvo kviečiami dalyvauti eisenoje, gėlėmis ir žvakėmis pagerbti tremties aukas prie Rūpintojėlio koplytstulpio.

Minėjime dalyvavo ir savo mintimis dalinosi Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius, LR Seimo narė Edita Rudelienė, vicemeras Jonas Kietavičius, Lentvario seniūnas Artūras Nausutis, tarybos nariai: Vaidas Kurganas, Vytas Rukšėnas, Teresa Solovjova.

Šią istorijai svarbią dieną užbaigėme, dalyvaudami Šventosiose Mišiose Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje, skirtose pagerbti ir atminti tremtinius, jų artimuosius.

Tegul dienos kaip ši mumyse sukelia ne tik ilgesį ar liūdnus prisiminimus, bet ir viltį, tikėjimą kiekvieno iš mūsų ir Lietuvos šviesia ateitimi.