Lentvario choras „VILTIS“

Lentvario choras „Viltis“ atliekamu repertuaru populiarina lietuvių patriotines bei liaudies dainas, taip ugdydami jaunosios kartos pilietiškumą bei patriotiškumą. Choras tęsia ilgametes Lentvario politinių kalinių ir tremtinių choro tradicijas, dalyvauja apskrities bei respublikos mastu rengiamuose projektuose ir renginiuose, nepamiršta ir miesto bei rajono renginių.

2022-iais metais choras „Viltis“ aktyviai dalyvavo Lentvario kultūros centro atmintinų dienų minėjimo renginiuose. Pasirodė Sausio 13-osios, Vasario 16-osios, Gedulo ir vilties bei Valstybės dienos minėjimuose. Choras yra parengęs ir pramoginę koncertinę programą, kurią atliko lentvariečiams Lentvario Joninių (Rasų) šventėje „Joninių papartis“ ir tradicinėje Lentvario derliaus šventėje.

Atnaujintas koncertines programas atliko Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventėje, „Leiskit į Tėvynę 2022“, respublikiniame chorų festivalyje-konkurse „Mūsų dainos“.

2023 metais choras „Viltis“ ir toliau tęs ilgametes Lentvario politinių kalinių ir tremtinių choro tradicijas, dalyvaus miesto, rajono ir regiono renginiuose, bus aktyviu ir ambicingu Lentvario bendruomenės nariu, skatinančiu patriotiškumo jausmą kiekvieno širdyje.

Vadovas Jevgenij Barkovskij.

Lentvario choras Viltis
Lentvario choras Viltis