Teatro studija „LENTVARIO DVARO TEATRAS“

Lentvario Dvaro teatras, vadovaujamas aktoriaus, režisieriaus, pedagogo Jono Vaitiekaičio, siekia plėtoti bei propaguoti Lentvario Dvaro teatro meno mėgėjų kūrybinį potencialą, pasitelkiant režisieriaus patirtį bei žinias. Teatro trupė pasižymi darbštumu ir atsidavimu teatro magijai.

2022-ieji buvo šešti teatro trupės veiklos metai. Metų pradžioje režisierius su trupe pakvietė bendruomenę į spektaklio „Neklauskit meilės vardo“ premjerą. Spektaklis buvo pastatytas, remiantis Žemaitės komedijos „Trys mylimos“ ir P. Širvio, A. Vienažindžio, Roko Prakeiktojo ir kun. J. Aleknavičiaus kūrybos leitmotyvais.

Pavasarį Lentvario Dvaro teatras žiūrovus pakvietė į atnaujintą spektaklį „Muzika“, pastatytą, remiantis žinomos prancūzų rašytojos Marguerite Duras pjese „Muzika 2“. Kūrybinį 2022-ųjų metų sezoną užbaigė, vedini šventinės nuotaikos ir antrą kartą plačiajai visuomenei suvaidinto spektaklio „Neklauskit meilės vardo“ emocijomis.

2023-aisiais metais režisierius su trupe planuoja plėsti spektaklių repertuarą, numatyta ir Lentvario Dvaro teatro spektaklio „Ieškokite moters“ premjera, pastatyta, remiantis prancūzų dramaturgo Roberto Tomo La Perrucheio pjese „Papūga ir višta“. Suplanuotos gastrolės į Grigiškių kultūros centrą, Kauno karininkų įgulos kultūros rūmus, Paluknio seniūniją bei Rūdiškių kultūros centrą.

Režisierius Jonas Vaitiekaitis.

Lentvario dvaro teatras
Lentvario dvaro teatras