Birželio 14-oji - Gedulo ir vilties diena

MINĖJIMAI

6/14/2023

1941 m. birželio 14 d. Sovietų Sąjunga pradėjo keturias paras trukusį pirmąjį masinį Lietuvos gyventojų trėmimą į Sibirą. Per pirmąjį trėmimą išvežta apie 17 600 žmonių, o per visą laikotarpį - apie 132 000 žmonių.

Jau trisdešimt keturis metus, nuo 1989 m., Lietuvoje birželio 14-ąją minima Gedulo ir vilties diena. Šiais metais kviečiame šią dieną praleisti bendrystėje ir dalyvauti minėjime.

PROGRAMA:

  • 11:15 val. Išvykusių ir negrįžusių pagerbimas prie Lentvario geležinkelio stoties

  • 11:25 val. Eisena link Rūpintojėlio koplytstulpio

  • 12:00 val. Šventosios Mišios Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje