Gedulo ir vilties diena Lentvaryje

MINĖJIMAI

6/7/2024

Prieš 83 metus buvo pradėti pirmieji masiniai Lietuvos piliečių trėmimai į atšiaurųjį Sibirą. Šiurpą keliančiuose vagonuose sprendėsi to meto Lietuvos politikų, kitų visuomenės veikėjų likimas. Lietuvą ir jos laisvę branginę tremtiniai nepabūgo Stalininio rėžimo žiaurumo. Kiekvieną dieną jie priešinosi dirbti okupantų labui ir siekė tik vieno, to kas jiems ir priklausė, tai laisvės. Atkaklumo vedami 1956 m. dauguma politinių kalinių buvo išleisti į laisvę. Tad jau 83 metus birželio 14-toji yra ne tik gedulo, bet ir vilties diena. Vilties šviesia ateitimi, laisve ir nepriklausomybe.

Lentvario kultūros centras kviečia birželio 14-ąją praleisti bendrystėje ir dalyvauti Gedulo ir vilties dienos minėjimo renginiuose, kuriuos pradėsime dar išvakarėse.

PROGRAMA:

BIRŽELIO 13 D.
18:30 val. biografinio filmo „Viena gyvybė“ peržiūra Lentvario kultūros centre

BIRŽELIO 14 D.
10:00 val. Eisena nuo Lentvario geležinkelio stoties link Rūpintojėlio koplytstulpio
10:20 val. Išvykusių ir negrįžusių pagerbimas šalia Rūpintojėlio koplytstulpio
10:30 val. Šventosios Mišios Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje
Minėjime dalyvaus ir giesmes giedos Lentvario choras „Viltis“ (vad. Jevgenij Barkovskij).