Kovojusius už laisvę prisimenant: Lentvaryje vyko Gedulo ir vilties dienos minėjimas

MINĖJIMAI

6/15/20231 min read

1941 m. birželio 14 dieną į Lietuvos istoriją prievarta buvo įrašyta skausmo ir tragedijos kupina diena. Šiurpą keliančiuose vagonuose sprendėsi to meto Lietuvos politikų ir kitų visuomenės veikėjų likimas: prieš 82 metus buvo pradėti pirmieji masiniai trėmimai į atšiaurųjį Sibirą. Žiaurumo kupini įvykiai palietė beveik 300 000 žmonių gyvenimus.

Šį trečiadienį, birželio 14 d., Lentvario kultūros rūmai kvietė miesto gyventojus ir svečius į Gedulo ir vilties dienos minėjimą, skirtą Tremtinių ir politinių kalinių metams ir 1953 metais vykdytų trėmimų 70-metų sukakčiai paminėti. Minėjimas kaip ir kiekvienais metais vyko šalia Lentvario geležinkelio stoties bėgių, prie kurių atėjusius pasitiko Lentvario choro „Viltis“ (vadovas Jevgenij Barkovskij) atliekamos patriotinės dainos. Būdami bendrystėje, gyventojai buvo kviečiami prisiminti ir atminti skausmingus istorinius įvykius, pagerbti tremties aukas tylos minute bei gėlių ir žvakių padėjimu ant geležinkelio bėgių.

Minėjimas buvo tęsiamas eisena iki Rūpintojėlio koplytstulpio šalia Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios. Čia prasmingais žodžiais ir mintimis dalinosi renginio svečiai: Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius, Seimo narė Edita Rudelienė. Minėjime taip pat dalyvavo ir tremties aukas atvyko pagerbti Trakų rajono savivaldybės tarybos nariai: Teresa Solovjova, Vaidas Kurganas, Vytas Rukšėnas.

Šis Lietuvai ir jos žmonėms itin reikšmingas minėjimas simboliškai buvo užbaigtas bendra malda už išvykusius, bet negrįžusius mūsų tautiečius.

Nuo mažens pažindinamės su šiuo itin skausmingu istorijos vingiu, todėl visi, tiek jaunesni, tiek vyresni, turime įsivertinti žodžio „laisvė“ prasmę. Nepamirškime tų, kurie anuomet taip kantriai ir nuožmiai kovojo už viltį būti laisviems. Ne veltui ši diena yra ne tik gedulo, bet ir vilties diena.