Kviečiame minėti Gedulo ir vilties dieną Lentvaryje

MINĖJIMAI

6/6/2023

Prieš 82 metus buvo pradėti pirmieji masiniai Lietuvos piliečių trėmimai į atšiaurųjį Sibirą. Sovietų valdžia, norėdama nutildyti piliečius, kurie priešinosi įsigalėjusiai totalitarinei sistemai, ištisomis šeimomis trėmė bado ir speigų mirčiai. Iki pat 1953 metų daugelio lietuvių gyvenimai buvo sugniuždyti, o grįžusiems į tėvynę – sunku išsigydyti sielos žaizdas. Birželio 14-toji yra ne tik gedulo, bet ir vilties diena: turime atminti savo šalies tragišką istoriją, tačiau kartu stengtis stiprinti norą mumyse gyventi, džiaugtis dabartimi bei viltis šviesia valstybės ateitimi.

Lentvario kultūros rūmai kviečia visus birželio 14 dieną praleisti bendrystėje ir dalyvauti Lentvaryje vyksiančiame Gedulo ir vilties dienos minėjime, skirtame Tremtinių ir politinių kalinių metams ir 1953 metais vykdytų trėmimų 70-metų sukakčiai paminėti. Minėjime dalyvaus ir giesmes giedos politinių kalinių ir tremtinių choras „Viltis“ (vad. Jevgenij Barkovskij).

Programa:

  • 11:15 val. Iš tremties negrįžusiųjų pagerbimas prie Lentvario geležinkelio stoties

  • 11:25 val. Eisena link Rūpintojėlio koplytstulpio

  • 11:59 val. Visuotinė tylos minutė

  • 12:00 val. Šventosios Mišios Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje