Lapkričio pirmosios dienos - susikaupimo ir rimties metas

MINĖTINOS DIENOS

11/1/2023

Išaušo lapkričio pirmosios dienos, kurių metu sustojame, nurimstame ir prisimename artimuosius, išėjusius amžinojo poilsio.

Uždegdami žvakeles, ne tik pagerbkime išėjusiųjų atminimą, bet ir prisiminkime gražiausias praleistas akimirkas drauge, pasakykime, kokie jie buvo ir tebėra brangūs.