Lentvario kultūros rūmų teikiamų paslaugų vartotojų apklausos rezultatai

VEIKLA

4/12/2023

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. ĮV-675 „Dėl kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo metodikos patvirtinimo“ ir remiantis VšĮ Lentvario kultūros rūmų direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. VĮ-4 „Dėl Lentvario kultūros rūmų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2022 m. lapkričio–2023 m. sausio mėnesiais buvo atliekama Lentvario kultūros rūmų paslaugų vartotojų apklausa. Apklausa buvo įgyvendinama, naudojantis internetinę ir popierinę apklausos formas.

Tikslas - išsiaiškinti kultūros įstaigos vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis. Rezultatai padės mums įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą.

Atlikus apklausą, visi gauti rezultatai buvo apibendrinti ir pateikti viršuje esančiose skaidrėse.

Trumpai apie rezultatus:

  • Apklausoje dalyvavo 83 respondentai. Daugiausiai apklausoje dalyvavusiųjų buvo moterys, gyvenančios Lentvaryje, priklausančios vidutinio amžiaus grupėms.

  • Beveik du trečdaliai dalyvavusiųjų apklausoje respondentų yra patenkinti arba labiau patenkinti Lentvario kultūros rūmų teikiamomis paslaugomis, aptarnavimo kokybe, renginių programa, mėgėjų meno kolektyvų repertuarais bei esančia infrastruktūra.

  • Net 78 proc. respondentų atsakė, kad ketina ir toliau lankytis Lentvario kultūros rūmuose.