Lietuvos įstojimo į NATO diena

VALSTYBĖ

3/29/2023

NATO
NATO

Jau 19 metų esame NATO sąjungininkais!

2004 m. kovo 29 d. Lietuva įstojo į NATO (North Atlantic Treaty Organisation – Šiaurės atlanto sutarties organizacija). NATO – tai gynybinė organizacija, kurią sudaro laisvos ir nepriklausomos valstybės, susijungusios į sąjungą tam, kad diplomatinėmis, o prireikus – ir karinėmis priemonėmis išsaugotų tarptautinę taiką bei savo nepriklausomybę.

Su švente!