Lentvario vokalinis ansamblis „LANDWAROWIANKA“

Vokalinį ansamblį „Landwarowianka“ sudaro trylika dainininkių bei du muzikantai (akordeonas ir smuikas). Ansamblis atlieka lenkų liaudies bei įvairių kitų lenkiškos muzikos žanrų dainas, balades, romansus, valsus, tango, religines giesmes bei mišių dalis. Dainuojant įvairių žanrų kūrinius, naudojamas klasikinis „bel canto“ dainavimo stilius.

2022-iais metais kolektyvas dalyvavo kasmetiniame Trakų rajono Lenkų Sąjungos mėgėjų meno kolektyvų festivalyje „Dźwięcz Polska Pieśni“, Joninių šventėje Šventininkuose. Liaudies ir estradinių dainų programą atliko Trakų krašto kolektyvų festivalyje „Pas Susiedus“ Rūdiškėse bei kasmetinėje Lentvario derliaus šventėje.

Svarbu pažymėti, kad bendruomeniškai nusiteikęs ansamblis savo koncertinę programą dovanojo slaugos namų „Addere care“ gyventojams bei sakralinės muzikos festivalio, vykusio Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje, klausytojams. Kolektyvas kūrybinį sezoną užbaigė sakraliai: gruodžio mėnesį giedojo šventinėse mišiose bei kalėdinių giesmių koncerte.

Vokalinis ansamblis „Landwarowianka“ ir ketina tęsti savo meninę veiklą: numatyta koncertinė veikla Lentvario miesto, Trakų rajono, respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose. Ansamblis savo pasirodymais žada populiarinti turtingą lenkų tautos kultūrą, liaudies meną bei tradicijas, puoselės istoriškai labai svarbią Vilniaus krašto etnokultūrą, kalbą bei meną.

Vadovė Valentina Trusevič.

Lentvario lenku vokalinis ansamblis Landwarowianka
Lentvario lenku vokalinis ansamblis Landwarowianka